Ångmaskinen

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Ångmaskinen par Mind Map: Ångmaskinen

1. Industriella revolutionen

1.1. Urbanisering

1.1.1. Mer fabrikat

1.2. Varför?

2. England

2.1. Manchester

3. Charles Crompton

3.1. Ägare av fabriken

3.2. Behöver hjälp

4. 1800-talet

5. Textilfabrik

5.1. Konkurrens

5.1.1. Pressade priser

5.2. Massproduktion?

5.3. Efterfrågan?

6. James Watt

6.1. Uppfinnare av ångmaskinen

6.2. Watt = Effekt

7. Ekonomi

7.1. Billigare drift/produktion

7.2. Inte behöva betala lön

7.3. Stor investering

7.4. Dyrt med material?

8. Maskinutveckling

8.1. Kol

8.1.1. Utsläpp

8.2. Ånglok

8.3. Transport

9. Hur fungerar den?

9.1. Förbränning av kol

9.1.1. New node

9.2. Ånga

9.3. Tryck (ånga kräver mer plats än vatten)

10. Investera eller ej?

11. Tillgänglig teknik

12. New node