samfundsfag

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
samfundsfag par Mind Map: samfundsfag

1. sociologi

1.1. identitet

1.1.1. social

1.1.2. personlig

1.1.3. pierre Bourdieus Teori

1.1.3.1. Kapitalformer

1.1.3.2. Felter

1.1.3.3. Habitus

1.2. fællesskaber

1.2.1. normer

1.2.1.1. sanktioner

1.2.2. værdiger

1.2.3. socialisering af individet

1.2.3.1. roller og rollekonflikt

1.2.4. kulturelle kode

1.2.5. Habitus

1.3. Individualisering

1.3.1. Individualisering og rollemodeller

1.3.2. Fra pligt-kultur til lyst-kultur

1.3.2.1. Pligt-kultur

1.3.2.2. Lyst kultur

1.3.3. Ansvar og muligheder

1.4. Socialisering

1.4.1. teritær

1.4.2. sekundær

1.4.3. prima

1.5. Familien

1.5.1. senmoderne familie

1.5.2. familiens betydning

1.5.3. typer af familier

1.5.3.1. den stærke senmoderne

1.5.3.2. den traditionelle stærke

1.5.3.3. svingdørs

1.5.3.4. akvariet

1.5.4. opdragelse i senmoderne familier

1.5.4.1. Den autoritære opdragelsesform

1.5.4.2. Den autoritative/demokratiske opdragelsesform

1.5.4.3. Den iagttagende/laissez faire opdragelsesform

1.5.4.4. Forsømmelighedens lassiez faire

1.6. Tematekst: Fra industri- til informationssamfund

1.6.1. landbrug til industrialisering

1.6.2. Mekanisering og taylorisme

1.6.3. Industrisamfundet

1.6.4. Informationssamfundet