BIOS C S.22-28

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
BIOS C S.22-28 par Mind Map: BIOS C S.22-28

1. 1) Hvad betyder ordet økologi i biologisk forstand?

2. 2) Hvad er økologi?

2.1. Emma, Sofie, Patrick og Karoline - Økologi er noget om alle levende organismer der findes på jorden, og om deres måde at leve på, formering og livsforløb.

3. 3) Forklar hvilke forandringer der er sket i økologien siden borreliose er vundet så meget frem?

3.1. Det er både fordi at vi er mere i skoven men også fordi at når markerne er i brak så overlever der flere rådyr og flere rådyr gør at der er mere blod/mad til flåterne.

4. 4) Hvorfor ændrer birkemåleren farve? -og hvordan gør den det?

4.1. Emma, Sofie, Patrick og Karoline - Den ændrer farve efter hvor meget forurening der er i luften

4.2. Viktor, Knud, William og Elias - Der var meget sod på træerne så de blev mørke det vil sige at de lyse birkemålere bliver spist så overlever de mørke kun fordi de er bedre kamufleret

5. 5) Hvad betyder det at et dyr eller en plante har en niche?

5.1. Emma, Sofie, Patrick og Karoline - At de har de forhold der skal være til stede for at en art kan overleve or formerer sig. F.eks. temperatur, føde og redemuligheder.

6. 6) Hvad er et økosystem?