Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag.

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag. da Mind Map: Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag.

1. Krav til læreres professionsmæssige kompetencer

2. Læreres uformelle strategier for at tilegne sig nye kompetencer

3. Skolens formaliserede støtte- og videndelingsstrukturer

4. Praksisnær kompetenceudvikling i forbindelse med undervisningen