Сінгапур(Повар А.ПВШ-1-18)

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Сінгапур(Повар А.ПВШ-1-18) da Mind Map: Сінгапур(Повар А.ПВШ-1-18)

1. Бачення

1.1. Сінгапур має тривалу історію формування ІКТ-політики в освіті. Міністерство освіти розробило третій стратегічний план у галузі ІКТ для освіти на 2009-2014 рр. (Сп3). Він продовжує ідеї першого та другого стратегічних планів щодо збагачення та трансформації освітнього середовища, розвитку критичного мислення учнів та надання їм відповідних установок, необхідних для успішної самореалізації в економіці знань

2. Довгостроковий план

2.1. Відеоогляд стратегічного плану Сінгапуру: http://ictconnection.moe.edu.sg/cos/o.x?c=/ictconnection/ pagetree&func=view&rid=664

2.2. Сінгапур почав роботу над формуванням цього бачення в 1997 році, зробивши загальновідомим перший стратегічний план впровадження ІКТ в систему освіти. Наступні два плани ґрунтувались на його положеннях.

2.3. Ключовими досягненнями Сп1 були наступні:

2.3.1. Учні отримали базові навички (зокрема використання ІКТ) для виконання проектів та завдань. • Вчителі набули базові компетенції в галузі ІКТ і стали застосовувати ІКТ як педагогічний інструмент. • Школи розвинули базову інфраструктуру для навчання та викладання з допомогою ІКТ. Співвідношення учнів та комп’ютерів було 6,6:1 у початкових школах і 5:1 у середніх школах та коледжах. • У різних школах відзначені успішні практики використання ІКТ для навчання і викладання.

3. Другий стратегічний план впровадження ІКТ в освіту (Сп2: 2003-2008)

3.1. Презентуємо шість очікуваних результатів Сп2:

3.1.1. Учні ефективно застосовують ІКТ для активного навчання. 2. Зв’язки між навчальним планом, викладанням та оцінюванням зміцнюються з використанням ІКТ. 3. Вчителі ефективно застосовують ІКТ для професійного та особистісного росту. 4. Школи мають потенціал та можливості використання ІКТ для вдосконалення навчального процесу та виховання. 5. У галузі ІКТ в освіті проводяться активні дослідження. 6. Існує інфраструктура, яка підтримує широке та ефективне застосування ІКТ.

4. У результаті дослідження цієї фази, задокументовано такі досягнення Сп2:

4.1. Учні розвинули компетенції застосування базових ІКТ, зокрема користування Інтернетом, електронною поштою, робота з текстами та програмами для створення презентацій. • Вчителі також набули базового рівня ІКТ- компетентності, і дві третини їх вільно користуються ресурсами ІКТ під час навчання в класі. • Майже 80% шкіл досягли очікуваних результатів Сп2, і 15% вчителів показали кращі результати, ніж можна було сподіватися. • У школах були налаштовані локальні мережі. Усі школи мали достатньо фінансування для підтримки співвідношення кількості учнів та комп’ютерів на рівні 6,5:1 в початкових школах і 4:1 у середніх та коледжах.

5. . ІКТ-інфраструктура

5.1. Забезпечення потужного каналу (Bandwidth): підвищення швидкості Інтернету в усіх школах до 20 мегабіт/сек. • Норми для забезпечення ІКТ: зменшити співвідношення учень/комп’ютер, щоб розширити можливості самонавчання, впровадити колаборативну педагогіку (педагогіку співробітництва) та індивідуалізацію процесу навчання. • Стандарти взаємодії для систем управління навчанням (LMS): застосування цих систем у всіх школах.

6. Інноваційне навчання у свiтi

6.1. Відео

6.1.1. PBLWorks

6.1.2. http://ictconnection.moe.edu.sg/cos/ox?c=/ictconnection/pagetree&func=view&rid=1011

7. Приклади інноваційних шкіл

7.1. Жіноча школа «Crescent»: Мобілізація учнецентрованого навчання. Цей приклад (кейс) Сінгапурської Жінової школи «Crescent» описує, як мобільні технології сприяють самоосвіті учнів

7.1.1. http://www.samsung.com/sg/business-images/resource/RR-CS/2012/07/ITS_1208_Notebook_CrescentGirlsSchool_CS-0.pdf

7.2. Сінгапурські школи майбутнього. Цей веб-сайт містить опис проекту FutureSchools @ Singapore та шкіл-учасників ..

7.2.1. http://www.ida.gov.sg/Collaboration-and-Initiatives/Initiatives/Store/EdVantage-FutureSchools-Singapore

8. Допомiжнi ресурси

8.1. Kozma, R. (ed.) (2011). Transforming education: The power of ICT policies. UNESCO. Розділи цієї публікації присвячені опису, як ІКТ можуть спричинити трансформацію системи освіти задля підтримки соціального та економічного розвитку. До книги увійшли приклади (кейси) ІКТ-політики в сфері освіти з Йорданії, Намібії, Руанди, Сінгапуру та Уругваю

8.1.1. http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002118/211842e.pdf

9. Третій стратегічний план у галузі ІКТ для освіти (Сп3: 2009- 2014)

9.1. Третій та актуальний на сьогоднішній день стратегічний план розвитку ІКТ (Сп3) був уведений у дію в серпні 2008 року. Було сформульовано чотири основні напрямки підготовки учнів до участі в економіці знань:

9.1.1. Розвиток здатності учнів до самонавчання та самоосвіти. Застосування ІКТ може допомогти розвивати необхідні для проживання в суспільстві навички, наприклад: здатність до самонавчання, навички співпраці та критична оцінка інформації.

9.1.2. Досвід гнучкого (адаптивного) навчання у відповідності до різних стилів навчання та сприйняття матеріалу. Учителі повинні розвинути вміння розробляти навчальні завдання за допомогою ІКТ, що допоможе кожному учню навчатися найкращим саме для нього способом, отож він зможе максимально розкрити свій потенціал

9.1.3. Заохочення бажання учні до поглиблення та доповнення власних знань. Інструменти ІКТ є важелями для залучення учнів до природного (автентичного) та осміленого набуття та поглиблення знань. Наприклад, ІКТ можна використовувати для залучення учнів до спільного аналізу.

9.1.4. Надання учням можливості вчитися будь-де. Вони можуть використовувати бездротовий Інтернет та мобільні технології, щоб вийти за межі класу, а також на власний розсуд керувати часом, який відводиться програмою на аудиторні заняття (навчання в класі).

10. Фінанасування

10.1. Основна сума фінансування ІКТ надходить у галузь освіти Сінгапуру з Міністерства освіти (МО) на підставі дотації, наданої Міністерством фінансів (МФ)

10.1.1. Це фінансування доповнюється Управлінням розвитку інфозв’язку (агентством Міністерства зв’язку та інформації), якщо ІКТ-ініціативи підтримують розвиток ІКТ в освіті, та Національним дослідницьким фондом Сінгапуру (NRF) для ініціатив, пов’язаних із дослідженнями, наприклад, FutureSchools (Школи майбутнього). Приймаючи рішення з питань бюджетування ІКТ, представники МО звертають увагу як на фінансування розвитку, так і на рекурентне фінансування. Затверджуючи будь-який бюджет, розробники політики в Міністерстві освіти намагаються фокусуватися на рекурентному фінансуванні (фінансування на оновлення обладнання та програмного забезпечення, обслуговування, персонал тощо), яке має отримати належні гарантії в довгостроковій перспективі до того, як буде затверджений бюджет

11. Від плану до стратегії

11.1. У своєму стратегічному плані Сінгапур розробив стратегії для поглиблення інтегрування ІКТ у навчальні програми, забезпечення диференційованого професійного розвитку вчителів, сприяння обміну найкращими практиками впровадження ІКТ-ресурсів у школах. Сінгапур перетворив ці стратегії в дії за допомогою ряду ініціатив.

11.1.1. Передбачається, що директори та вчителі мають можливість постійно використовувати е-дані як підставу для своїх рішень щодо управління та викладання. Стратегії та дії мали на меті збільшення кількості комп’ютерних класів у школах, забезпечення кожного директора та вчителя комп’ютером, розробку цифрового контенту, а також професійний розвиток учителів у галузі ІКТ і в педагогіці змішаного навчання. Оцінювання навичок, необхідних для економіки знань, за допомогою комп’ютерів дозволить зацікавленим учасникам вимірювати вплив цих змін на навчання

12. Дослідження та наукові розробки

12.1. EduLab: дослідження задля поглибленого розуміння вчителями необхідності застосування ІКТ; трасформування досліджень та інновацій у навчанні та викладанні.

12.2. [email protected]: знищення меж у викладанні та навчанні для того, щоб максимально оволодіти ІКТ та залучити учнів у процес навчання

12.3. • Інтерактивні та цифрові медіа (IDM): створення прототипів та дослідження навчальних середовищ на базі медіа.

13. ІКТ в навчальних програмах, педагогіці та оцінюванні

13.1. Відображення в навчальних програмах досвіду використання ІКТ.

13.2. ІКТ для оцінювання

13.3. Комунікації засобами ІКТ: платформа, використання якої стимулює зростання кількості ідей та інновацій у школах, шляхом розвитку діалогу між педагогами.

13.4. Основні ІКТ-стандарти для учнів.

14. Інтернет-безпека

14.1. • Інтеграція в навчальні програми системи Інтернетбезпеки.

14.2. Дослідження проблем, пов’язаних із безпекою в мережі Інтернет.

14.3. Волонтерська програма для учнів: популяризація та просування ідей Інтернет-безпеки.

14.4. Ресурси для забезпечення та підтримки Інтернетбезпеки.

15. Професійний розвиток

15.1. Загальна схема професійного розвитку в галузі ІКТ, яка визначає відповідні ролі, формує відповідальність та потрібні компетенції для різних груп шкільного персоналу, що працюють над впровадженням ІКТ.

15.2. Наставники в галузі ІКТ: досвідчені вчителі стають для своїх колег наставниками в застосуванні ІКТ для викладання своїх предметів.

15.3. Консультації та підтримка шкіл через використання індивідуально розроблених програм.

15.4. Затвердження програм для підвищення кваліфікації вчителів