Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
PORTAFOLIS da Mind Map: PORTAFOLIS

1. 1.- RECOLLIR les evidències en forma d'escrits, fotografies, vídeos,...

2. 2.- SELECCIONAR les millors evidències que ens serviran per avaluar

3. 3.- REFLEXIONAR sobre les evidències en funció dels objectius

4. 4.- PRESENTAR les evidències i comentar i reflexionar sobre el resultat obtingut