Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
NEUROCIENCIA da Mind Map: NEUROCIENCIA

1. Conxunto de disciplinas que estudian o SISTEMA NERVIOSO

2. Educación

3. Neuromitos (crenzas erróneas que nacen dunha mala interpretación dun dato con base científica)

4. ¿cómo aprendemos? ¿por qué funcionan unhas metodoloxías e outras non? ¿qué pasa no cerebro do alumno mentres ensinamos?

5. MULTIDISCIPLINA

6. estructura, funcións, bases moleculares e patoloxías

7. CRÍTICAS: non aporta unha práctica educativa, non achega nada que non achegue a psicoloxía, non inflúe directamente no ensino...