Implementatie PVF

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Implementatie PVF da Mind Map: Implementatie PVF

1. zorgmenu

1.1. alle zorgtaken

1.2. kostprijsberekening

1.2.1. woon en leefkosten

1.2.1.1. outputtabel simulatie

1.2.2. vraagprijs berekenen

1.3. Cliëntenadministratie betrekken

1.4. Praktische haalbarheid: bijhouden activiteiten, factureren,...

1.5. Welke diensten willen we aanbieden, zijn winstgevend,...

1.6. Wat zijn onze onderscheidende/sterke diensten?

1.7. Vernieuwen administratieve documenten

1.7.1. IDO

1.7.2. PF Tool

1.7.3. Charter/ CRP

1.8. Wat met deeltijds verblijf? Minimaal 3 dagen aanrekenen, geen kamergarantie,...

2. communicatie

2.1. extern/profilering/website

2.2. intern

2.3. bewustmaking/mindset

3. beleidsbeslissingen

3.1. grote keuzes

3.1.1. doelgroepenbeleid

3.2. kleine keuzes (weekend, vakantie...)

3.2.1. anticiperend op PVF

4. Kostprijsberekening

4.1. hoe zijn we kostendekkend?

4.2. primaire processen

4.3. secundaire processen

4.4. wat al dan niet meerekenen in standaardpakket: busvervoer, dagbesteding

5. Hoe krijgen we iedereen mee?

5.1. Interne/externe communicatie

5.2. Verandermanagement

6. Organisatie zorg

6.1. Intake

6.2. Therapie

6.3. Afstemming onderwijs

6.4. Vakantiewerking

6.5. Weekendwerking