Hoe krijgen we (blijvende) verandering in docentvaardigheden om in een innovatieve leeromgeving t...

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Hoe krijgen we (blijvende) verandering in docentvaardigheden om in een innovatieve leeromgeving te kunnen begeleiden? ==> Balanced Score Card / Innovatieprofiel da Mind Map: Hoe krijgen we (blijvende) verandering in docentvaardigheden om in een innovatieve leeromgeving te kunnen begeleiden? ==> Balanced Score Card / Innovatieprofiel

1. Eigenaarschap

2. Draagvlak

3. Open leerhouding

4. Gezamenlijke visie

5. Leercyclus docent = leercyclus student

6. Gelijkwaardigheid

7. Vakexpertise (boven de stof staan)

8. Veranderingsbekwaamheid

9. Duidelijke taakverdeling

10. Teamgericht werken

11. Structurele scholing

12. Reflectieve houding

13. Dialoog

14. Docentbeoordelingsinstrument (door studenten)

15. Leerproces

16. Duidelijke kaders waarbinnen je je mag ontwikkelen