Männskliga rättigheter

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Männskliga rättigheter da Mind Map: Männskliga rättigheter

1. Utbildning och skola

1.1. karriär

2. lag och rätt

2.1. rättvis rättegång

3. religionsfrihet

4. sjukvård

5. gifta sig och skaffa sig familj

6. allas lika värde inför lagen

7. personlig intrgritet/privatliv

8. diskriminering

8.1. hudfärg

8.1.1. nationalitet

8.1.2. sexuell läggning

9. bostad/hem

10. barnarbete/rättvisa arbetsvillkor

11. jämnställdhet

11.1. lön

11.2. dagis/förskola

12. rätt till medborgarskap