Nederlands Zorgstelsel 2015

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Nederlands Zorgstelsel 2015 da Mind Map: Nederlands Zorgstelsel 2015

1. Gemeente

1.1. Gemeentes mogen een eigen bijdrage vragen aan de zorgvrager

2. Awbz

2.1. Langdurige zorg valt weg

2.2. Er komt een nieuwe wet voor de langdurige zorg: wlz

3. PGB en Zorgverzekeringswet

3.1. Eerst was nog niet bij de socialeverzekeringsgbank te verkrijgen, toen was er de CIZ die kwam kijken wat voor pgb je kreeg, nu zijn de gemeentes samen met zorgverzekeringen er verantwoordelijk voor.

4. Jeugdwet

4.1. De jeugd krijgen nu een aparte instelling voor de jeugd, gemeente coordineert van 1 januari 2015 alle jeugdhulp

5. Keukentafel gesprek

5.1. Is een indicatie om te weten te komen welke zorg iemand nodig heeft. Dit gaat uit naar de visie van de zorgvrager