Focus chrting

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Focus chrting により Mind Map: Focus chrting

1. ข้อมูลการเจ็บป่วย

1.1. CC:ปวดท้อง 3 days PTA

1.2. PI:ปวดบีบ เป็นๆหายๆ PS 10/10 ได้ยาฉีด PS 10/10 ได้ยาฉีด PS 10/10 2nd ยาฉีด PS 5/10 มีอาการปวดPS 7/10 ร้าวไปหลัง 2ข้าง ไปรพ.สุขุมวิทได้ยาแก้ปวด ยาฉีด3เข็มอากรไม่ดีขึ้นปวดมากเหมือนจะเป็นลม มีอาการเบื่ออาหาร,ปัสสาวะแสบขัด,ไข้,ตกขาวปกติสีขาว,ไม่มีกลิ่น

1.3. LMP:19/11/61+Dysmennorrhea+Blood clot

1.4. Last SI:>20 yrs

1.5. TVs -Uterus พบ cyst 2ก้อน ขนาด 3.5*2.0 cmและ 2.3*2.7cm ของรังไข่ด้านขวา cystขนาด3.4*2.5cmที่รังไข่ด้านซ้าย subserosal myoma uteri ด้านขวาของfundus ขนาด 7.3*8.5*8.3 cm intramural myoma uteri ด้านขวาส่วนposterior wallขนาด

2. ข้อมูลผู้ป่วย

2.1. ชื่อ นางสาว จีระพันธ์ ขันแข็ง อายุ38ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนาพุทธ สถานภาพ โสด ไม่มีประวัติ แพ้ยา ไม่มีโรคประจำตัว

3. Problem list

3.1. ก่อนผ่าตัด

3.1.1. ไม่สุขสบายเมื่อปวดท้อง ประจำเดือนออกมามากผิดปกติ คลำพบก้อนที่บริเวณท้องน้อย

3.2. หลังผ่าตัด

3.2.1. ปวดหน่วงที่ท้อง ปวดท้องเวลาทานอาหารทานอาหรได้น้อยลง แสบแผลผ่าตัด

4. วินิจฉัยทางการพยาบาล

4.1. ก่อนผ่าตัด

4.1.1. 1.ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัวก่อน และหลังผ่าตัด

4.1.2. 2.ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเรื่องไม่สามารถมีบุตร เนื่องจากการผ่าตัด

4.2. หลังผ่าตัด

4.2.1. 1.ผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะhypovolemic shockเนื่องจากมีเลือดออกทางvginภายหลังการผ่าตัด

4.2.2. 2.ผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังผ่าตัด

4.2.3. 3.ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลจากภาวะไม่สามารถมีบุตรได้ และภาวะpsudomenopuse

4.2.4. 4.ผู้ป่วยขาดความรู้ในการปฏิบัติตัวภายหลังผ่าตัด รวมถึงการดูและตนเองขณะกลับไปอยู่บ้าน

5. กิจกรรมการพยาบาล

5.1. 1.แนะนำให้ผู้ป่วยลดการเคลื่อนไหว ลดการของหนัก

5.2. 2.ดูแลความสะอาดร่างกาน และอวัยวะสืบพันธู์

5.3. 3.แนะนำให้มาทำแผลทุกวันโดยหมอจำของไข้ ทำให้ประเมินบาดแผลได้ด้วย

5.4. 4.แนะนำให้ทานอาหารให้ครบ5หมู่ เน้นอาหารโปรตีนช่วยส่งเสริมการหายของแผลผ่าตัด รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง เนื่องจากผู้ป่วยถูกตัดมดลูกทำให้ฮอร์โมนบางตัวขาดหายไปส่งผลให้ กระดูกและฟัน พุกร่อนก่อนวัย และรับประทานอาหารที่ให้วิตามิน D ส่งเสริมการดูดซึมของแคลเซียม

5.5. 5.งดการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าแผลผ่าตัดจะหายเป็นปกติ

5.6. 6.พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ8ชั่วโมง และทำจิตใจ่ให้สงบผ่องใส

5.7. 7.สังเกตอาการผิดปกติก่อนมาพบแพทย์ในวันนัดเช่นมีเลือดสดออกมาจากแผล และทางช่องคลอด ปวดท้องน้อยมาก เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยและการรักษาของแพทย์

5.8. 8.แนะนำให้มาตรวจติดตาม ตามใบนัดของแพทย์

6. Diagnosis

6.1. LEIOMYOMA

6.2. ENDOMETRIOSIS OF OVARY

6.3. ENDOMETRIOSIS OF UTERUS,ADENOMYOSIS

7. Treatment

7.1. 1.ติดตามผลการตรวจอัลตราซาวด์ของก้อนเนื้อเป็นระยะ

7.2. 2.รักษาโดยให้ยาตามผลการรักษาของแพทย์ -MEDROXYPROGESTERON 150 MG(ENAF-150)

7.3. 3.การให้ยาเพื่อบรรเทาอาการ

7.3.1. HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE 10MG

7.3.2. OMEPRAZOLE 20MG

7.3.3. ANTACID SUS P. 240ML

7.4. 4.รักษาโดยการผ่าตัด

7.4.1. Hysterectomy การตัดมดลูกทำในหญิงที่อายุมากหรือมีบุตรแล้ว

7.4.2. Myomectomy เป็นการตัดเฉพาะเนื้องอกมดลูกทำในหญิงที่อายุยังน้อยและต้องการมีบุตร

8. Operation

8.1. Total Abdominal Hysterectomy with Bilterl Salpinggo with Bilterl cystectomy with lysis adhesion