Evolución del computador

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Evolución del computador により Mind Map: Evolución del computador

1. Generaciones del Computador

1.1. Móvil 1973

1.1.1. Apple 1976

1.1.1.1. Windows 1985

2. Calculadora mecánica (1624 D.C)

3. Ábaco (1500 D.C)

4. Computador ABC(1937)

5. Máquina analítica (1816)

6. Mark 1 (1944)

7. Máquina eléctrica (1831)

8. La tabuladora (1896)

9. Computador EDVAC (1945)

10. Computador ENIAC (1946)

10.1. IBM (1951)

11. Laptop 2010