Kế hoạch kinh doanh

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Kế hoạch kinh doanh により Mind Map: Kế hoạch kinh doanh

1. Sản phẩm

1.1. Sản phẩm thụ động - Thuốc - mỹ phẩm

1.1.1. Đã có nguồn

1.2. Sản phẩm thời trang - túi xách

1.2.1. Phát triển theo chiến lược - lộ trình - sp lời khá tí - độc tí là ok - tìm hiểu - Chạy là ra đơn - Giao hàng

2. Marketing - Sales

2.1. Kênh chính: FB Fanpage - Group...

2.2. Kênh thương hiệu: Sendo - Shopee

2.3. Kênh brand lâu dài : Website - SEO - QC- giá sỉ

3. Chăm sóc khách hàng

3.1. Thu thập data khách

3.2. Chào hàng tiếp thị chăm sóc khách

4. Khác

4.1. Nhận diện thương hiệu

4.2. Các túi xách.. nhỏ nhưng chuyên nghiệp