Класифікація природних ресурсів

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Класифікація природних ресурсів により Mind Map: Класифікація природних ресурсів

1. За цією класифікацією ґрунти та біологічні ресурси є відновлюваними, але уявлення про невичерпність ресурсів цієї групи все частіше приходить у суперечність з дійсністю.

2. Генетична

3. Господарська

4. Екологічна