Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. により Mind Map: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

1. Fødevarer

1.1. Bælgplanter

1.2. Tang

1.3. Insekter

2. Genteknologi

2.1. Proteinsyntese

2.2. GMO

3. Biogas

4. Jordtyper

5. Vandmiljø

5.1. Eutrofiering

5.2. Alger

5.3. Tang

5.4. Iltsvind

6. vedvarende energi

6.1. Vindmøller

6.2. Solceller

6.3. Solfangere

6.4. Vandkraft

7. etisk bæredygtighed

8. Økologi vs. konventionelt

8.1. Konventionelt

8.1.1. NPK-gødning

8.1.1.1. Minimumsloven

8.1.1.2. Eutrofiering

8.1.1.3. Drikkevand

8.2. Økologi

9. Ressourcer

9.1. Alternativer

9.2. Råstoffer

10. Ioner

11. Bæredygtigt landbrug

12. Vandkredsløb