Drikkevandsforsyning

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Drikkevandsforsyning により Mind Map: Drikkevandsforsyning

1. Membranrørene

1.1. Rentvandsbeholder

2. De 8 FN mål

2.1. Mål 1: Alle skal have lige adgang til sikkert drikkevand

2.2. Mål 2: Alle mennesker skal opnå adgang til tilstrækkelig og ligelig sanitet og hygiejne

2.3. Mål 3: Vandkvaliteten skal forbedres

2.4. Mål 4: Vandet skal bruges mere effektivt i alle sektorer

2.5. Mål 5: Der skal samarbejdes bedre om forvaltningen af vandresurser

2.6. Mål 6: Økosystemer, der har betydning for vandet, skal beskyttes og genoprettes

2.7. Mål 7: Udviklingslandene skal støttes i at gennemføre flere aktiviteter for vand og sanitet

2.8. Mål 8: Lokalsamfundene skal støttes, så de kan deltage i at forbedre mulighederne for at få rent drikkevand og ordentlig sanitet

3. Drikkevandsforsyning i andre lande

3.1. Asien

3.2. Norden

3.3. Afrika

3.4. Mellemøsten

4. Renseanlæg

4.1. Mekanisk Rensning

4.1.1. Ved mekanisk rensning fjernes fast stof, fedt, olie og organisk stof. Denne rensning foregår i 3 ting: Rist, Sand- og Fedtfang Forklaringstank

4.2. Biologisk Rensning

4.2.1. Den biologiske rensning foregår i luftningstankene. Her fjernes opløst organisk stof, fosfat og nitrogen vha. mikroskopiske organismer: bakterier

4.3. Kemisk Rensning

4.3.1. Fosfat i spildevandet stammer fra vores vaskemidler. Den sidste rest kan ikke fjernes med bakterier, men med kemi. Den kemiske proces begynder med luftningstankene ved indløb og/eller ved udløb. Denne proces tager cirka 1-2 dage

5. Kvælstofkredsløbet

5.1. Jordens salte forsøg

5.1.1. Ammoniak omdannes til nitrat - NO3-

5.1.2. Rensning for nitrat

5.2. Kemiske formler

5.2.1. Kvælstof - N2 Ammoniak - NH3 Nitrogen - N2 Nitrat - NO3- Ammonium - NH4+ Nitrit - NO2-

5.3. Processer

5.3.1. Nitrifikation: Bakterier ilter ammoniak og ammonium til nitrit og videre til nitrat

5.3.2. Denitrifikation: Nitrat NO3 omdannes til gasformigt N2

6. Vand

6.1. Grundvand

6.1.1. Vandboringer

6.1.2. Overskud og underskud af nedbør

6.1.3. Grundvand er vand under jorden og kan være egnet til drikkevand, fordi det er blevet filtreret og renset gennem flere jordlag

6.1.4. Trusler mod grundvandet

6.1.4.1. Sprøjtegift

6.1.4.1.1. Pesticider - Sprøjtemidler, der beskytter planterne Fungicider - Det bekæmper svampe Herbicider - Et middel, som bekæmper planter / blomster, som tidsler og kornvalmuer Baktericider - Et middel, som bekæmper bakterier Insekticider - Sprøjtemiddel, der bekæmper insekter, som f.eks bladlus

6.2. Hvad bruger kroppen vand til?

6.2.1. Slimhinder - Vandet i din krop holder slimhinderne i fx. mund, næse og øjne fugtige og bløde Muskler - Vandet i din krop holder dine muskler pæne og rene Mad - Vandet i din krop gør maden tilpas flydende i fordøjelseskanalen Celler og blod - Vandet i din krop findes, både inde i cellerne (60%), mellem cellerne og i blodet (40%) Smøring - Vandet i din krop smører dine led, så de lettere kan bevæges Transport - Vandet i din krop opløser og transporterer mange stoffer i din krop Beskyttelse - Vandet i din krop beskytter organer og slimhinder Temperatur - Når du sveder, regulerer vandet i din krop kroppens temperatur

6.3. Drikkevand

6.3.1. Drikkevand er vand, der er sikkert at drikke eller at bruge til madlavning

6.4. Havvand

6.4.1. Omvendt osmose - Afsaltning af havvand: Omvendt osmose foregår i membranrørene, som fungerer som filtre. Her kan kun det rene vand komme igennem åbningerne