登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Ferskvand により Mind Map: Ferskvand

1. Problemstilling

1.1. Består vand af noget menneskekroppen skal have for at kunne overleve og har kroppen brug for samme mængde vand andre steder i verdenen og kan damp og is også være forurenet med bakterier så menneskekroppen ikke kan overleve

2. Drikkevand

2.1. drikkevand er rent og man kan drikke det uden problemer

2.2. er noget vand drikbart inden det har været i et rensnings anlæg

3. Ferskvands dyr

3.1. de fleste ferskvands dyr lever kun i ferskvand

3.2. men der er fisk som geder, laks og ål som kan variere fra saltvand og ferskvand

3.3. nogen krabber kan filtrere saltvand til drikkevand og skider saltet ud af bagpartiet

4. Ferskvands planter og alger

4.1. hvilke ferskvandsplanter kan vokse i saltvand

5. Forurenet ferskvand

5.1. forurenet vand kan have bakterier menneske kroppen ikke kan tåle

5.2. hvordan virker lifestraw, hvordan er det opbygget og hvordan renser det vandet

6. Grundvand

6.1. grundvandet er en del af vandets kredsløb vandet regner ned og ryger gennem jorden hvor at vi pumper det op og drikker det og sender det tilbage til naturen

6.2. Vandet havde stadig været med i kredsløbet selvom mennesket ikke havde pumpet det op det havde bare taget længere tid at komme rundt

7. Fast, Flydende og Gas

7.1. vandet faste form er som Is og vandets Gas form er som damp

8. UndringsSpørgsmål

8.1. 1. UndringsSpørgsmål: hvor er der store vandkilder og er nogen af den forurenet

8.1.1. er verdens største sø Bajkalsøen forurenet

8.1.1.1. forureningen er godt på vej søen er i fare og ligeledes alle dyrene i søen

8.1.2. hvor mange procent af jordens ferskvand er flydende

8.1.2.1. Cirka. 20-25% af jordens ferskvand er flydende

8.1.3. Hvor ligger verdens største ferskvandskilde

8.1.3.1. Bajkalsøen er verdens største ferskvandssø den ligger i Asien og bære 20% af verdens flydende ferskvand

8.2. 2. UndringsSpørgsmål: Hvordan bliver vand til henholdsvis Is og Damp

8.2.1. Kan is fordampe og hvordan virker processen

8.2.1.1. Ja is kan godt fordampe det hedder sublimation hvor der kommer dampbobler i isen også begynder den at koge

8.2.2. Skal vand behandles på en bestemt måde for at blive til hendholdvis damp og is

8.2.2.1. Vand bliver til is når det har et frysepunkt på 0°

8.2.2.2. vand bliver til damp når det bliver en bestemt temperatur hvilket er 100°

8.3. 3. UndringsSpørgsmål: Hvad består vand af og hvorfor er det så vigtigt for os

8.3.1. Hvor meget af menneskekroppen består af vand

8.3.1.1. cirka 60% af menneske kroppen består af vand

8.3.2. Hvorfor har vi behov for at drikke vand

8.3.2.1. uden rent drikkevand kan mennesket ikke overleve

8.3.3. hvad hedder de bakterier der er dårlige for kroppen som befinder sig i forurenet vand

8.3.3.1. der er bakterier som pesticid og colibakterier

8.3.4. Vand består af vandmolekyler som er H2O men hvordan finder H2 og O sammen

8.3.4.1. De to brintatomer (Hydrogen) og det ene iltatom finder sammen via elektroner

8.3.5. har mennesket en form for filter i sin krop

8.3.5.1. Ja menneskets nyre er ligesom et filter