登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Aardrijkskunde により Mind Map: Aardrijkskunde

1. Het Noorden Het Zuiden Het Oosten Het Westen

1.1. De vier windstreken

2. De Aarde is een mooie bol va water en land

3. Alles wat blauw is gekleurd, is water .Alles wat een Ander kleur heeft ,is land

3.1. Blauw is water

3.2. Groen is land

3.3. Wit is wolken

4. Een kaart van de hele wereld norman we dan een Wereldkaart

5. Noord Amerika Zuid Amerika Europa Azië Afrika Australië Antarctika

5.1. De zeven wereld delen

6. Het Noordelijke puntje van de Aarde is de Noordpool (NP) Het Zuidelijke puntjevan de Aarde is de zuidpool (ZP)

7. De Noordelijk halfrond heeft meer Landen dan de Zuidelijk halfrond

8. Waarom omdat Noordelijke halfrond zit boven de Equator en de Zuidelijke halfrond zit onder de Equator

9. De Equator (= evenaar) verdelt de Aarde In twee halve bollen.

10. Een ander naam voor de Equator is de evenaar