Der ses en stigende tendens til, at nogle specialtilbud har et større fokus på elevernes sociale...

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Der ses en stigende tendens til, at nogle specialtilbud har et større fokus på elevernes sociale udvikling og trivsel fremfor elevernes faglige udvikling. Hvordan kan vi igennem et tværprofessionelt samarbejde sikre at specialbørn i folkeskolen opnår de bedste forudsætninger for at styrke både sine faglige og sociale færdigheder? により Mind Map: Der ses en stigende tendens til, at nogle specialtilbud har et større fokus på elevernes sociale udvikling og trivsel fremfor elevernes faglige udvikling. Hvordan kan vi igennem et tværprofessionelt samarbejde sikre at specialbørn i folkeskolen opnår de bedste forudsætninger for at styrke både sine faglige og sociale færdigheder?

1. Fagprofessionelle

1.1. Lærer

1.2. Pædagoger

1.3. skolesocialrådgivere

1.4. AKT-lærer

1.5. PPR

1.6. Skoleleder

2. Hvilken viden skal vi undersøge?

2.1. Lovgivning

2.1.1. Elevsamtaler (tillid til egne muligheder)

2.1.2. Folkeskolereformen/ serviceloven?

2.2. Klarer man sig bedre hvis man har gået i skole?

2.3. det tværfaglige samarbejde

2.3.1. lærer + pædagoger

3. Hvordan kommer vi videre?

3.1. Hvilken skole skal vi samarbejde med?

3.1.1. Kontakt

3.1.2. Interview

4. Problemfelter der kan undersøges

4.1. Det tværfaglige samarbjede

4.1.1. At give plads til hinandens professioner

4.1.2. Samarbejde på tværs af flere professioner

4.1.3. Fælles forståelse?

4.1.4. Forskellig faglighed

4.1.4.1. Hvorfor gør man som man gør?

4.1.4.2. have sin faglighed med sig + udtrykke den

4.1.5. Har corona en betydning?

4.1.6. Evaluering af samarbejdet

4.1.7. At kunne rumme hinandens fagligheder

4.1.7.1. Vidensdeling

4.2. Barnet

4.2.1. Øget stigmatisering?

4.2.2. Barnets perspektiv

4.2.3. Fastholdelse i diagnose

4.2.4. Inklusion

4.2.5. Forbyggelse

5. Teoretiske overvejelser

5.1. Hvad er vores professionsrolle i et tværfagligt samarbejde?

5.2. Professionsforståelse

6. Netværk

6.1. Forældre til specialbørn

6.1.1. Hvad er deres oplevelse af specialskole?

6.2. Fagprofessionelle

6.2.1. lærer - marielundsskolen

6.2.2. pædagoger - specialklasse

7. Gøre det tværfaglige samarbejde tydeligt

7.1. Hvad bringer de forskellige professioner i spil her?

7.2. Styrker og svagheder

7.3. %diskussion - bruge tiden på refleksion

7.4. Styrket inklusion

7.5. Rollefordeling/ co-teaching

7.6. Hvad er samarbejde? Hvilken betydning har et godt samarbejde?

7.7. Medejerskab

8. Etiske overvejelser

8.1. dilemma - problemstilling

8.2. Etiske værdier for hver profession

8.3. BUPL + SL