Українська мова

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Українська мова により Mind Map: Українська мова

1. Звуки і букви

1.1. Голосні

1.1.1. Наголошені

1.1.2. Ненаголошені

1.2. Приголосні

1.2.1. Дзвінкі

1.2.2. Глухі

1.2.3. Тверді

1.2.4. М'які

1.3. Склад

1.4. Апостроф

2. Слово

2.1. Іменник

2.2. Прикметник

2.3. Дієслово

3. Мова і мовлення

3.1. Слова ввічливості

3.2. Усне іписемне

4. Текст

4.1. Будова тексту

4.1.1. Зачин

4.1.2. Основна частина

4.1.3. Кінцівка

4.2. Текст-розповідь

4.3. Текст-опис

5. Речення

5.1. Розповідні

5.2. Питальні

5.3. Спонукальні