Werkplekleren

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Werkplekleren 저자: Mind Map: Werkplekleren

1. Overal en altijd

2. Nieuwe innovaties

3. Alle medewerkers

3.1. Organisatie

3.2. Werkvloer

4. Samenwerken

5. Andere kijk op leren ontwikkelen

6. Open staan voor nieuwe manieren

7. Meander Bus inzetbaar

7.1. Op lokatie

8. Vertrouwen

9. Leerexpert

9.1. Coachen

9.2. Vaardigheden

9.3. Luisteren

9.4. Gelijkwaardig