Fødenet

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Fødenet 저자: Mind Map: Fødenet

1. Kongeørnen

2. Ræv

3. Dådyr

4. Hornugle

5. Halsbåndmus

6. sortspætten

7. Insekter

8. Eghjort

9. Skovmyre

10. Hveps

11. Skarnbassen

12. Grævling

13. Hasselmus

14. Rødryggede Tornskade

15. Husmåren

16. Primærkonsumenter: Rød

17. Planteædere: Grøn

18. Sekundær konsumenter: Gul

19. Rovdyr: Blå

20. Planter

20.1. Hare