Вывод: ФУНКЦИЯ - 1. _____________________________ 2. _____________________________ 3. __________...

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Вывод: ФУНКЦИЯ - 1. _____________________________ 2. _____________________________ 3. _____________________________ 4. _____________________________ 5. _____________________________ 저자: Mind Map: Вывод: ФУНКЦИЯ -  1. _____________________________ 2. _____________________________ 3. _____________________________ 4. _____________________________ 5. _____________________________

1. Максимальное/ Минимальное значение функции

1.1. У max = ________

1.1.1. х =

1.2. У min = ________

1.2.1. х =

2. Область определения/ Область значений

2.1. D(x): __________________

2.2. Е(x): __________________

2.3. Точки разрыва ___________

3. Возрастание/ Убывание

3.1. Возрастает на интервале __________________________

3.1.1. Направление графика функции ___________

3.2. Убывает на интервале __________________________

3.2.1. Направление графика функции ____________

4. Чётность/ Нечётность

4.1. f(x) = _______

4.1.1. Чётная

4.1.1.1. График функции симметричен относительно _________________

4.1.2. Нечётная

4.1.2.1. График функции симметричен относительно _________________

4.1.3. Ни чётная, ни нечётная

4.1.3.1. График функции симметричен _________________