Ouderbetrokkenheid

Conceptueel voor afstudeeronderzoek naar ouderbetrokkenheid

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Ouderbetrokkenheid 저자: Mind Map: Ouderbetrokkenheid

1. School

1.1. Kinderen

1.2. Ouders

1.3. Leerkracht / onderwijsassitent

1.4. Intern begeleider

1.5. Zorgprofessionals

1.5.1. Psycholoog

1.5.2. SMW

1.5.3. Schoolarts

1.6. Commissie van Begeleiding

1.7. Hulpouders

2. Thuis

2.1. Andere gezinsleden

2.2. Kinderen

2.3. Ouders

3. Externe professionals

3.1. Psychiater

3.2. Wijkteam

3.3. Behandelaar

4. Contactmomenten

4.1. Kennismakingsavond

4.2. OPP-gesprekken

4.3. Telefonisch, email, persoonlijk

4.4. Groot overleg

4.5. Inloopochtend

4.6. Social Schools

4.7. Intakegesprek

5. Pedagogisch klimaat

5.1. Stoornis

5.1.1. ASS

5.1.2. ADHD

5.1.3. Hechtingsstoornis

5.1.4. Ontwikkelingsstoornis

5.2. Gedrag

5.3. IQ

5.4. Methode

5.4.1. Wijzer Onderwijs

5.4.2. Geef me de vijf!