แยกส่วนประกอบและสร้างใหม่

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
แยกส่วนประกอบและสร้างใหม่ 저자: Mind Map: แยกส่วนประกอบและสร้างใหม่

1. รถบังคับวิทยุ

1.1. ส่วนประกอบ

1.1.1. ตัวรับสัญญาณ

1.1.2. มอเตอร์

1.1.3. ล้อ

1.1.4. เพลา

1.1.5. กรอบพลาสติก

1.1.6. โครงร่าง

2. ปากกาแบบกด

2.1. ส่วนประกอบ

2.1.1. หัวปากกา

2.1.2. ไส้ปากกา

2.1.3. สปริง

2.1.4. กรอบพลาสติก

2.1.5. หัวกลไกกด

3. Smart phone(สมาร์โฟน)

3.1. ส่วนประกอบ

3.1.1. กระจก

3.1.2. กล้อง

3.1.3. กรอบพลาสติก

3.1.4. แบตเตอรี่

3.1.5. โปรแกรม

3.1.6. ซิมการ์ด

3.1.7. Memmories

4. Smart car (สร้างใหม่)

4.1. นำรถบังคับวิทยุมาแล้วแกะเอาตัวรับสัญญาณออกมาให้เรียบร้อย

4.2. เมื่อนำออกมาแล้วให้นำวิทยุที่บังคับมาแกะตัวส่งสัญญาณออกเช่นกัน

4.3. นำตัวกระจายบลูทูธติดที่ตัวรถบังคับของเรา

4.4. เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้เปิดบลูทูธในสมาร์ทโฟนของเราแล้วทำการเชื่อมต่อกับบลูทูธที่ตัวรถ

4.5. หลังจากนั้นให้เราโหลดตัวแกรมเกมการขับรถมา1โปรแกรมแล้วกดเข้าเล่น รถสมาร์ทคาร์ของเราก็เสร็จแล้ว

5. กล่องดินสอ

5.1. ส่วนประกอบ

5.1.1. เข็มทิศ

5.1.2. กบเหลา

5.1.3. กล่องดินสอ

5.1.4. ตัวหนีบระหว่างฝาปิดและตัวกล่อง

5.1.5. พลาสติก

6. ไฟฉาย

6.1. ส่วนประกอบ

6.1.1. กระจก

6.1.2. หลอดไฟ

6.1.3. กระบะถ่าน

6.1.4. กรอบพลาสติก

6.1.5. สปริง

6.1.6. ถ่าน

7. นางสาวทิศยาพร สนิทไทย ม.4/2 เลขที่26