Basisprincipes van dringende hulpverlening

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Basisprincipes van dringende hulpverlening 저자: Mind Map: Basisprincipes van dringende hulpverlening

1. Shock

1.1. Hypovolemische shok

1.1.1. Vermindering bloedvolume door: hevige bloedverlies, plasmaverlies,dehydratatie

1.1.2. Functie niet-vitale organen vermindert

1.2. Cardiogene Shok

1.2.1. Waarnemen: Tachypnoe,grauwe kleur,misselijk,angst,symptomen hartinfart?

1.3. Handeling bij shok

1.3.1. Handelen: In rugligging, voor vrije lucht zorgen, vitale functies, koude kompressen op voorhoofd

1.3.1.1. Hersenschudding

1.3.2. plat neer leggen, uitwendige bloedingen stelpen, steriel gaasverband op wonde leggenautotranfusie, aanleggen IV perfuse

2. bloedingen

2.1. Schatting bloedverlies

2.1.1. Objectief beoordelen

2.1.2. Vitale parameters -> symptomen Shok?

2.2. plaats bloeding

2.2.1. Hoofdwonden: meestal erg, goed drukken

2.2.2. Snijwonden: vorm en grootte van snijdend voorwerd nagaan en bepalen welke org mogelijk geraakt zijn

2.3. Inwendige bloeding: moeilijk vast te stellen, symptomen trauma en inwendige bloeding nagaan

2.4. Aard van bloeding

2.4.1. Arteriele bloeding: kleur helder, in korte tijd veel bloedverlies, vaak gepaard met veneuze bloeding

2.4.2. Veneuze bloeding: donker kleur, minder erg, rechtstreeks druk , drukverband

3. Bewustzijnstoornissen

3.1. Bewustloosheid

3.1.1. geen reactie op prikkels

3.1.2. Inadequaat reactie -> BZ

3.2. Syncope

3.3. Oorzaken: emoties, pijn, plotshoudingveranderigen

3.4. BZ-verlies, korte amnesie, hoofdpijn, misselijkheid, fotofobie

3.5. Handelen: voor vrije lucht zorgen, vitale functies, gespecialiseerde hulp

4. Waarneemen:tachycardie,tachypnoe,blekehuid,angst,misselijkheid en bz verm.