Cách giao tiếp thành công

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Cách giao tiếp thành công Door Mind Map: Cách giao tiếp thành công

1. Đừng tuỳ tiện tranh luận

2. Tôn trọng ý kiến người khác

3. Dũng cảm thừa nhận sai lầm

4. Cư xử hoà nhã với mọi người

4.1. Gần gũi, hoà đồng

4.2. Tạo không khí vui vẻ, hài hước

5. Tránh nói:"không"

5.1. Hãy nói : "có"

6. Nhường quyền phát ngôn cho đối phương

7. Học cách "thỉnh giáo"

8. Biết nghĩ cho người khác nhiều hơn

9. Hãy đồng cảm với họ

10. Giúp người khác trở nên cao thượng

11. Để quan điếm của bạn trở nên đầy tính sáng tạo

12. Cho người khác mục tiêu có tính thách thức