Belang van loopbaanleren

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Belang van loopbaanleren Door Mind Map: Belang van  loopbaanleren

1. Vroegtijdig schoolverlaters

2. Motivatie

3. Beroepskeuzerijpheid

4. Bewustwordingstadia

5. Zelfsturing

6. Loopbaancompetenties

7. Flexibilisering arbeidshouding

8. doordachte studiekeuzes

9. kostenbesparing

10. draagvlak schoolleiding