Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag.

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag. Door Mind Map: Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag.

1. Krav til læreres professionsmæssige kompetencer

2. Læreres uformelle strategier for at tilegne sig nye kompetencer

3. Skolens formaliserede støtte- og videndelingsstrukturer

4. Praksisnær kompetenceudvikling i forbindelse med undervisningen