Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
MemberBoosterVN Door Mind Map: MemberBoosterVN

1. Administrator

1.1. AdministratorsController

1.2. PermissionsController

1.3. RolesController

2. Company

2.1. BrandsController

2.1.1. BrandImagesController

2.1.2. BrandLanguagesController

2.2. CompaniesController

2.2.1. CompanyLanguagedController

2.3. ShopsController

2.3.1. ShopImagesController

2.3.2. ShopLanguagesController

2.3.3. ShopCurrenciesController

2.3.4. ShopsPaymentsController

2.3.5. ShopServicesController

3. Coupon

3.1. CouponsController

3.1.1. CouponLanguagesController

3.1.2. CouponImagesController

3.2. CouponTypesController

3.2.1. CouponTypeLanguagesController

4. Dictionary

4.1. CurrenciesController

4.1.1. CurrencyLanguagesController

4.2. ImageTypesController

4.2.1. ImageTypeLanguagesController

4.3. LanguagesController

4.4. VocabulariesController

4.4.1. VocabularyLanguagesController

5. Fact (Điều khoản)

5.1. FactsController

5.1.1. FactImagesController

5.1.2. FactLanguagesController

5.2. FactTypesController

5.2.1. FaceTypeLanguageController

6. Log

6.1. LogsController

6.2. LogTypesController

6.2.1. LogTypeLanguagesController

7. Member

7.1. DevicesController

7.1.1. DeviceTypesController

7.1.2. DeviceTypeLanguageController

7.2. MembersController

7.2.1. MembersCouponsController

7.2.2. MembersPointsController

7.2.3. MembersPushesController

7.2.4. MembersVerificationsController

7.3. TiersController

7.3.1. TierChangesController

7.3.2. TierLanguagesController

7.3.3. TierChartsController

7.4. VerificationTypesController

7.4.1. VerificationTypeLanguagesController

8. Menu

8.1. MenusController

8.1.1. MenuLanguagesController

8.1.2. MenuImagesController

8.2. MenuTypesController

8.2.1. MenuTypeLanguagesController

9. PaymentMethod

9.1. PaymentMethodImagesController

9.2. PaymentMethodsController

9.2.1. PaymentMethodLanguagesController

10. Point

10.1. ExpirationSchemasController

10.2. PointSchemesController

10.3. PointTypesController

10.3.1. PointTypeLangagesController

10.4. SharingController

11. Promotion

11.1. PromotionsController

11.1.1. PromotionLanguagesController

11.1.2. PromotionImagesController

11.2. PromotionTypesController

11.2.1. PromotionTypeLanguagesController

12. Push

12.1. PushesController

12.2. PushMethodLanguagesController

12.3. PushRulesController

12.4. PushTypesController

12.4.1. PushTypeLanguagesController

13. Service

13.1. ServicesController

13.1.1. ServiceLanguagesController

13.1.2. ServiceImagesController

14. Staff

14.1. RolesController

14.2. StaffsShopsController

14.3. StaffsController

14.4. PermissionsController