Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
loonkloof Door Mind Map: loonkloof

1. genderdenken

2. uitkering ouderschapsverlof

3. gender

4. wet ter bestrijding van de loonkloof

5. femma

6. oorzaken

7. genderstereotypering

8. sociale verwachtingspatroon

9. subtiele afkeuring voor iets

10. onbewust stereotypen over mesiejs/jongens

11. 90% herensenconnecties via omgeving

12. geboorte

13. 10% hersenconnecties

14. genderdebat bespreken/ onderhandelen

15. minder betaald voor dezelfde job

16. sociale balans loonverschillen zichtbaar maken

17. zelfde diploma

18. evenveel uren

19. evenveel anciënniteit

20. mannen verantwoordelijkheid nemen

21. organisatie

22. daddy days

23. ouderschapsverlof 12 maanden

24. 4 maanden gereserveerd

25. 4de maand verdelen onder partners

26. zwangerschapsverlof (10-15 weken)

27. impressie vrouwen verantwoordelijk zorg van kind

28. 15 dagen + verplichten

29. vaderschapsverlof (10-15 dagen)

30. gelijke rechten

31. typisch voor mannen/vrouwen

32. selffulfilling prophecy

33. vrouwen meer bezig met huishoudelijke/zorg taken

34. slecht betalende sectoren

35. zorgsector

36. onderwijs

37. minder anciënniteit

38. minder opleidingskansen

39. geen hogere functies

40. financiële aspect is een drempel bij mannen

41. 4 maand - netto= 653.23 euro

42. mannen aanmoedigen door uitkering op te trekken

43. 82% brutoloon (onder en bovengrens)

44. genderstereotypering op het werk

45. discriminatie

46. samenleving

47. ideeën verwachtingen over vrouwen/manne

48. bouwsteen indentiteit

49. fysieke sekse - sociale sekse tot man/vrouw gemaakt