Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. Door Mind Map: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

1. Fødevarer

1.1. Bælgplanter

1.2. Tang

1.3. Insekter

2. Genteknologi

2.1. Proteinsyntese

2.2. GMO

3. Biogas

4. Jordtyper

5. Vandmiljø

5.1. Eutrofiering

5.2. Alger

5.3. Tang

5.4. Iltsvind

6. vedvarende energi

6.1. Vindmøller

6.2. Solceller

6.3. Solfangere

6.4. Vandkraft

7. etisk bæredygtighed

8. Økologi vs. konventionelt

8.1. Konventionelt

8.1.1. NPK-gødning

8.1.1.1. Minimumsloven

8.1.1.2. Eutrofiering

8.1.1.3. Drikkevand

8.2. Økologi

9. Ressourcer

9.1. Alternativer

9.2. Råstoffer

10. Ioner

11. Bæredygtigt landbrug

12. Vandkredsløb