STEM-actieplan

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
STEM-actieplan Door Mind Map: STEM-actieplan

1. Onderzoeksvraag

1.1. Wat is het STEM-actieplan?

1.2. Definiërende onderzoeksvraag

2. Waardenconflict

2.1. Onderwijsactualiteit: 'Er zijn meer jongens aanwezig in het STEM-onderwijs dan meisjes'.

2.1.1. Botsende waarden: vrijheid tegenover gelijkheid

2.1.1.1. Recht op vrijheid bij het individueel kiezen van een studierichting tegenover het aantal minder meisjes aanwezig in de STEM-richting

2.1.1.1.1. Ongelijkheid tussen gender in de STEM-richting

3. Overzicht gebruikte bronnen

3.1. 'Techniekacademie nu ook in Zelzate'

3.1.1. Krantenbericht + perspectiefwissel

3.1.2. Gemeente initiatieven Deze bron beklemtoont dat het STEM-actieplan niet alleen een taak is van de overheid, maar dat ook tal van andere inrichtingen een rol spelen. In dit geval neemt de gemeente Zelzate initiatieven om kinderen vertrouwd te maken met techniek. De gemeente Zelzate doet dit door een techniekacademie aan te bieden. Met dit initiatief wilt de gemeente kinderen kennis laten maken met techniek en technologie.

3.2. 'Steeds meer leerlingen kiezen voor wetenschap en techniek'

3.2.1. Situeren van onderwerp in de actualiteit

3.2.2. Gevolgen STEM-actieplan Deze bron toont aan dat het STEM-actieplan gunstige gevolgen heeft. Uit de STEM-monitor 2018 (schooljaar 2016-2017) blijkt dat steeds meer jongeren kiezen voor een opleiding techniek en wetenschappen. In dit artikel wijzen ministers Crevits en Muyters erop dat het actieplan zijn effectiviteit en efficiëntie bewijst.

3.3. 'Lees hier de samenvatting van het regeerakkoord

3.3.1. Beleidstekst + uitdieping thema

3.3.2. Doel STEM-actieplan Deze bron stelt dat het STEM-actieplan nodig is om de werkzaamheidsgraad in België op te trekken naar 80%. Vaak beschikken werkzoekenden niet over de juiste competenties. Met het STEM-actieplan pakt de Vlaamse Regering het tekort aan technische en wetenschappelijke profielen aan.

3.4. 'Stem af op de toekomst. Kies voor een STEM-studie of -job'

3.4.1. Uitdieping thema

3.4.2. STEM-actieplan Deze bron definieert wat het STEM-actieplan is en door wie het actieplan opgesteld werd. Daarnaast geeft deze bron ook een antwoord op de vraag hoe we de acht doelstellingen van het STEM-actieplan kunnen bereiken.

4. Methode voor dataverzameling

4.1. Literatuuronderzoek: bestuderen van bestaand materiaal, nl. tekstbronnen van het internet

4.2. nul participanten

4.3. Dankzij literatuuronderzoek kon ik een ruime kennis verzamelen over mijn onderzoeksonderwerp ‘het STEM-actieplan’. Om een antwoord te zoeken op mijn definiërende onderzoeksvraag ‘Wat is het STEM-actieplan’ vond ik analyseren van bestaand materiaal het meest efficiënt en effectief. Op deze manier kreeg ik een breed beeld over wat het STEM-actieplan inhoudt.

5. Resultaten

5.1. acht doelstellingen van het STEM-actieplan

5.1.1. 1. STEM-onderwijs aantrekkelijker maken

5.1.2. 2. Leraren, opleiders en begeleiders ondersteunen

5.1.3. 3. Het proces van studie- en loopbaankeuze verbeteren

5.1.4. 4. Meer meisjes in STEM-opleidingen en -beroepen

5.1.5. 5. Inzetten op excellentie

5.1.6. 6. Het opleidingsaanbod aanpassen

5.1.7. 7. Sectoren, bedrijven en kennisinstellingen aanmoedigen

5.1.8. 8. De maatschappelijke waardering van technische beroepen verbeteren

5.2. STEM-actieplan zet in op drie grote clusters

5.2.1. 1. School In de basisschool STEM-leerkrachten inzetten die leerlingen op het einde van de lagere school warm maken voor STEM. Opsplitsing vak wereldoriëntatie: ‘wetenschap en techniek’ en ‘mens en samenleving’.

5.2.2. 2. Samenleving STEM-academies: initiatieven die kinderen in hun vrije tijd aanspreken rond technologie en techniek.

5.2.3. 3. Studie- en loopbaankeuze STEM-rolmodellen: kunnen de leerlingen inspireren en motiveren om hun studie en loopbaan in dezelfde richting te sturen. Gevolg: jongeren zien tot wat studierichtingen leiden en hoe je met STEM het verschil kan maken.

5.3. In het STEM-actieplan speelt niet alleen de Vlaamse Regering een grote rol, maar ook tal van andere belangrijke rolmodellen zijn een belangrijke factor bij het overbrengen van de boodschap. Scholen, leraren, media… helpen mee de doelstellingen te bereiken.

6. Conclusie onderzoeksvraag

6.1. Het STEM-actieplan is een project van de Vlaamse Regering uitgewerkt om jongeren te stimuleren om voor STEM-opleidingen en -loopbanen te kiezen. Het STEM-actieplan trad in 2012 in werking en moet tegen 2020 acht doelstellingen realiseren (zie resultaten).

7. Reflectie

7.1. Ik vond het zeer leerrijk om voor het eerst aan uitgebreid literatuuronderzoek te doen. Hierbij heb ik voornamelijk geleerd dat literatuuronderzoek niet alleen het bestuderen is van één bron, maar dat je echt meerdere bronnen gaat analyseren en vergelijken. In het begin vond ik het moeilijk om met een ruime blik te kijken naar mijn onderzoeksvraag. Ik vond al gauw een geschikte bron voor mijn literatuuronderzoek en ik legde daar dan ook meteen mijn focus op. Doordat ik beïnvloed was door mijn eerste indruk, zocht ik steeds naar bronnen die hetzelfde vertelden als mijn eerst, gevonden bron. Naarmate de tijd vorderde, kwam ik tot het inzicht dat ik ruimer moest denken en verzamelen. Vanaf dat moment ging ik objectief verder op zoek naar andere bronnen. In de toekomst, zou ik eerst verschillende bronnen rond mijn onderwerp verzamelen en deze nadien pas allemaal lezen.

8. Referentielijst

8.1. Colleman, L. (2019, 5 september). Techniekacademie nu ook in Zelzate. Nieuwsblad. Geraadpleegd op 30 november 2019 via Het Nieuwsblad Scheys, M. (z.j.) Stem af op de toekomst. Kies voor een STEM-studie of -job. Geraadpleegd op 30 november 2019 via http://klascement.be Z.n. (2018, 21 juni). Steeds meer leerlingen kiezen voor wetenschap en techniek. De Morgen. Geraadpleegd op 30 november 2019 via http://demorgen.be Z.n. (2019, 30 september). Lees hier de samenvatting van het regeerakkoord. De Morgen. Geraadpleegd op 30 november 2019 via http://demorgen.be