Sociaal-emotionele ontwikkeling - uitleg begrippen onderwijs

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Sociaal-emotionele ontwikkeling - uitleg begrippen onderwijs Door Mind Map: Sociaal-emotionele ontwikkeling - uitleg begrippen onderwijs

1. Visie

1.1. Waartoe, uitgangspunten

1.1.1. Leeruitkomst en SE

1.2. Zin in Leren! zin in Leven! Vanuit de 10 onwikkelvelden

1.2.1. De harmonische ontwikkeling staat voorop

1.2.1.1. Kennis

1.2.1.2. Vaardigheden

1.2.1.3. Attitudes

1.2.2. Ordeningskader PGO CGO

1.2.2.1. Ontwikkelveld SE

1.2.2.1.1. Groei

1.2.2.1.2. Ontwikkeltema's

1.2.2.2. Fors alsondersteunend tekst

1.2.2.2.1. file:///C:/Users/patrick.malfait/OneDrive%20-%20Katholiek%20Onderwijs%20Vlaanderen/Prosite/pro%20SE/FORS%20socio%20emotioneel.pdf

1.2.3. verbondenheid met innerlijk kompas

1.3. Wat? Concordanties ODET

1.4. Wat? Concordanties ODET

2. Aan de slag in de klas

2.1. Ks en LS

2.1.1. Mijlpalen binnen leeftijden

2.2. inspirende voorbeelden bij elk OT en vanuit andere OV

2.3. de leraar doet er toe: professionele leraaar

2.4. ervaringskansen

2.5. belang van taalontwikkeling en SE

2.5.1. woorden zijn van belang

2.5.2. kinderbohttps://leesbevorderingindeklas.nl/kinderboeken-sociaal-emotionele-vorming/eken

3. Aan de slag in je school

3.1. Social emotioneel leren ?

3.2. Modellen

3.3. projecten

3.3.1. Anderstalige nieuwkomers risicogroep

3.3.2. Seksueel bewustzijn? Speciale aandacht?

3.4. kijkwijzers

3.4.1. katholiek onderw

3.4.2. externe

3.5. inspiratie en modellen

4. Contacten

4.1. Regionale aanspreekpunten ?

4.2. Vlaanderenbreed

5. Leerlingen evalueren