To me, e-twinning is ... (Bana göre e-twinnig,...)

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
To me, e-twinning is ... (Bana göre e-twinnig,...) Door Mind Map: To me, e-twinning is ... (Bana göre e-twinnig,...)

1. Tatia Mardaleishvili

1.1. introduction

1.2. involvement

1.3. connection

1.4. community of amazing teachers

1.5. European quality labels

1.6. appreciation

1.7. an exciting learning community

1.8. communication

1.9. endless possibilities

1.10. collaboration

1.11. inspiration

2. Halima Jawadi

2.1. sharing

2.2. innovation

2.3. visibility

2.3.1. sharing experience

2.4. a large community

3. Eleonora Burnete

3.1. a way to celebrated diversity

3.2. a possibility for knowing better the world

4. Ahmet Özbaş

4.1. an exciting learning community

4.2. to be able to create innovative projects

4.3. working together

4.4. paylaşım

4.5. following the current developments in education

4.6. turning towards creative and different thinking

4.7. having the opportunity to realize the planned projects

4.8. opening new horizons for students

4.9. collaborating

4.10. gaining national and international success

4.11. contributing to professional development

4.12. getting to know the education systems of different countries

4.13. birlikte çalışmak

4.14. eğitimdeki güncel gelişmeleri takip etmek

4.15. farklı ülkelere ait eğitim sistemlerini ve işleyişini tanımak

4.16. işbirliği yapmak

4.17. planlanan projeleri gerçekleştirme fırsatı bulabilmek

4.18. öğrencilerde yeni ufuklar açabilmek

4.19. ulusal ve uluslararası başarı kazanabilmek

4.20. mesleki gelişime katkı sağlamak

5. Hafize Durakoğlu

5.1. production

5.2. participation

5.3. meeting new and different people

5.4. a collection of different perspectives

5.5. işbirliği

5.6. paylaşım

5.7. farklı bakış açılarının ortak bir konuda harmanlanması

5.8. fedakarlık

5.9. ufkunu genişletmek

5.10. yeni insanlarla tanışmak

5.11. empati kurabilmek

5.12. farkındalık

5.13. çalışkanlık

5.13.1. üretkenlik

5.14. nezaket

5.15. başarma hissi

5.16. teknolojinin kolaylıklarını keşfetmek

5.17. eğitim kalitesini artırmak

5.17.1. kendini geliştirmek

5.18. eğitimi farklılaştırmak

6. Sevinç Özilice

6.1. el ele her sesi duymak

7. Tevfik Sezgin Akan

7.1. ekip işi

7.2. verimlilik

7.3. başarı

8. Nezahat Arslan

8.1. aynı amaca ulaşmak için güç birliği yapmak

9. Ümmü Gülsüm Asiltürk

9.1. işbirliği

9.2. yenilik

9.3. teknoloji

9.4. sınırların ötesiyle iletişime geçebilme

9.5. eğlence

9.6. verimlilik

9.7. kendini geliştirme

9.8. üretebilme

9.9. eğitimin anlamını değiştirme

9.10. eğitimi okul sınırlarının dışına taşıyabilme

9.11. yardımlaşma

10. Feride Tunç

10.1. eğitim-öğretim faaliyetlerini canlı tutmak

10.2. paylaşımda bulunmak

10.2.1. yaratıcı ve farklı düşünmeye yönelmek

10.3. birlikte çalışmak

11. Duygu Kısaalioğlu Çifçi

11.1. bakış açısı geliştirmek

11.2. öğrenme ve bilgi aktarımı yapmak

11.3. paylaşma