Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
PRO TEAM Door Mind Map: PRO TEAM

1. classes

1.1. cla_id

1.2. cla_name

1.3. cla_description

1.4. cla_iduser

1.5. cla_key

1.6. cla_allowteam

1.7. cla_createdat

1.8. cla_updatedat

2. teams

2.1. tea_id

2.2. tea_name

2.3. tea_description

2.4. tea_idmember

2.5. tea_createdat

2.6. tea_updatedat

3. sessions

3.1. ses_id

3.2. ses_name

3.3. ses_endat

3.4. ses_idclass

3.5. ses_createdat

3.6. ses_updatedat

4. users

4.1. use_id

4.2. use_email

4.3. use_password

4.4. use_name

4.5. use_tokenrecovery

4.6. use_createdat

4.7. use_updatedat

5. members

5.1. mem_id

5.2. mem_email

5.3. mem_password

5.4. mem_name

5.5. mem_tokenrecovery

5.6. mem_idclass

5.7. mem_createdat

5.8. mem_updatedat

6. sessions_topics_feedbacks

6.1. fee_id

6.2. fee_idtopic

6.3. fee_idmember

6.4. fee_idmembertarget

6.5. fee_stars

6.6. fee_createdat

6.7. fee_updatedat

7. teams_members

7.1. tme_id

7.2. tme_idteam

7.3. tme_idmember

8. sessions_topics

8.1. top_id

8.2. top_idsession