Veilige Zorg

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Veilige Zorg Door Mind Map: Veilige Zorg

1. zelfstandigheid

2. MDO

2.1. gegevens afschermen

2.2. privacy

2.3. zwijgplicht

3. kwaliteit Zorg

3.1. werken volgens protocol

3.2. bijhouden van zorgleefplan

3.3. regelmatig evalueren afspraken

4. tillift

4.1. gebruikers instructie

4.2. onderhoud

4.3. gekwalificeerd werken

5. regels

5.1. regels volgen

5.2. communiceren

5.3. evalueren

6. werken volgens protocol

6.1. vaste regels aanhouden

6.2. inzichtelijk zijn/ begrijpend

6.3. kijken of er ruimte is voor verbetering

7. collega's

7.1. respect

7.2. communicatie met elkaar

7.3. collegialiteit

8. flexibiliteit

8.1. volledig inzetbaar

8.2. begrip tonen

8.3. empathie

9. veilige omgeving

9.1. scherpe voorwerpen achter slot en grendel

9.2. medicatie achter slot en grendel

9.3. schoonmaakmiddelen achter slot en grendel

10. bescherming

10.1. kleding

10.2. handschoen , mondkapje, spatbril ,schort

10.3. beschermen tegen gevaar ( agressie, seksueel, sieraden, geen gebit)

11. hygiene

11.1. schone werk omgeving

11.2. schone handen

11.3. alcohol

12. wet big

12.1. bevoegd

12.2. big registratie

12.3. bekwaam

13. mobiliteit

13.1. de juiste tilliften

13.2. rollator

13.3. rolstoel

14. afspraken

14.1. evalueren

14.2. uitvoerbare afspraken maken

14.3. aan de afspraken houden ( op een lijn zitten met je team)

15. zorgleefplan

15.1. up to date

15.2. duidelijke instructie

15.3. het blijven naleven/ nastreven

16. ADL

16.1. toiletgang

16.2. veilig douche ruimte

16.3. aan/ uitkleden

16.4. douchen / wassen

17. veiligheids beperkende maatregelen

17.1. bedhekken

17.2. niets zomaar doen zonder overleg

17.3. toestemming ( altijd overleggen)

18. zelfredzaameheid

18.1. stimulatie

18.2. altijd aanbieden / handvatten geven

19. val & veiligheid

19.1. val matrassen

19.2. bedhekken

19.3. gps tracker

20. medicatie

20.1. dubbele controle

20.2. slikproblemen

20.3. aftekenlijsten

21. familie

21.1. afspraken maken

21.2. op de hoogte houden

21.3. beslissingen maken