Hfst 4 Teksten met meningen lezen

Mindmap Nederlands hfst 4

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Hfst 4 Teksten met meningen lezen Door Mind Map: Hfst 4 Teksten met meningen lezen

1. 4.1 Feit, mening en argument

1.1. Feit Is te controleren

1.1.1. een feit is altijd te controleren door bijvoorbeeld naar cijfers of percentages te kijken of het is op te zoeken

1.2. Mening is altijd waar

1.2.1. mee eens of niet mee eens moet altijd een argument geven

2. 4.2 Argumenten beoordelen

2.1. Drogreden

2.1.1. Een drogreden is een reden of redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt.

2.2. Overtuigen!

2.2.1. een argument geef je om iemand er van te overtuigen maar jouw mening juist klopt.

3. 4.3 Betoog

3.1. (tegen) argument

3.1.1. Je kunt dit gebruiken om iemand over te halen, door misschien juist een (tegen) argumen te geven

3.2. overtuigen

3.2.1. De reden om een betoog te schrijven is om iemand te overtuigen

3.3. Er moet een duidelijke mening in staan, anders is het geen betoog

4. 4.4 Beschouwing

4.1. Kans om zelf een mening te vormen

4.1.1. De schrijver laat verschillende kanten zien waardoor de lezer zelf een mening over het onderwerp kan volgen

4.1.1.1. Zelf een standpunt vormen

4.1.2. betrouwbare feiten te geven oorzaken en gevolgen te benoemen voor- en nadelen te beschrijven met mogelijke oplossingen te komen meningen van anderen voor te leggen zijn eigen mening te geven (maar niet met het doel om de lezer van zijn mening te overtuigen)