Dinlerin Tasnifi

Dinler

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Dinlerin Tasnifi Door Mind Map: Dinlerin Tasnifi

1. Tanrı Kavramına Göre

1.1. Tek Tanrılı Dinler (İlâhi Dinler)

1.2. Dülist Dinler (Mecûsilik)

1.3. Çok Tanrılı Dinler (Eski Yunan, Mısır ve Roma Dinleri)

1.4. Tanrı Konusunda Açık ve Net Olmayanlar (Budizm, Şintoizm)

2. Din Mensuplarına Göre

2.1. Hak Dinler (İslam, Hristiyanlık)

2.2. Bâtıl Dinler (Sabiîlik)

3. Mesajına Göre

3.1. Evrensel Dinler (İslam)

3.2. Millî Dinler (Yahudilik)

4. Yayıldıkları Coğrafyaya Göre

4.1. Asya Dinleri

4.2. Avrupa Dinleri

4.3. Afrika Dinleri