Inhoud van verpleegkundige overdracht

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Inhoud van verpleegkundige overdracht Door Mind Map: Inhoud van verpleegkundige overdracht

1. Indicatoren

1.1. Administratieve gegevens

1.1.1. -Persoonlijke gegevens -Gegevens zender en ontvanger - Datum van overdracht - Vervolgafspraken - Contactpersoon familie en instelling

1.2. Ondersteunende gegevens voor zorgverlening

1.2.1. - Medicatie overzicht - Medische voorgeschiedenis - Reden van overplaatsing/ontslag - Reden voortzetting zorg - Gemaakte afspraken client - Meegegeven of benodigde materialen - Metingen ter ondersteuning van de zorg en zorgsituatie

1.3. Zorgverlening

1.3.1. - Medicatie overzicht - Medische voorgeschiedenis - Reden van overplaatsing/ontslag - Reden voortzetting zorg - Gemaakte afspraken client - Meegegeven of benodigde materialen - Metingen ter ondersteuning van de zorg en zorgsituatie

2. Methode

2.1. Literatuuronderzoek

2.2. Survey

2.3. Interview

2.4. Focusgroep

3. Meetinstrument

3.1. Zoekplan

3.2. Open vragenlijst

3.3. Interviewschema

3.4. Focusgroepschema