Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
KATA ADJEKTIF Door Mind Map: KATA ADJEKTIF

1. Definisi Kata Adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu

2. Jenis-jenis

2.1. Kata Adjektif Sifatan

2.1.1. baik, berani, takut

2.2. Kata Adjektif Warna

2.2.1. merah, biru, kuning

2.3. Kata Adjektif Ukuran

2.3.1. panjang, pendek, tinggi

2.4. Kata Adjektif Bentuk

2.4.1. bulat, bujur, leper

2.5. Kata Adjektif Waktu

2.5.1. baharu, lama, lampau

2.6. Kata Adjektif Jarak

2.6.1. jauh, dekat, hampir, nyaris

2.7. Kata Adjektif Cara

2.7.1. deras, lambat, jelas

2.8. Kata Adjektif Perasaan

2.8.1. sayang, benci, cinta

2.9. Kata Adjektif Pancaindera

2.9.1. manis, pahit, masam