Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Forløb Door Mind Map: Forløb

1. Økologiske sammenhænge

1.1. Jeg kan gøre rede for kernebegreber fra økologien

1.2. Jeg kan give eksempler på forskellige typer feltundersøgelser

1.2.1. Jeg kan koble naturvidenskabelig metode sammen med naturfagsundervisning ved hjælp af begreberne undersøgelseskompetence, modelleringskompetence og IBSE

1.2.1.1. Jeg kan formulere eksemplariske undersøgelsesspørgsmål, så jeg senere kan vejlede elever i samme proces

1.2.2. Jeg kan anvende principper fra udeskoledidaktik til at forberede feltundersøgelser med henblik på at sikre læringsudbytte

1.3. Jeg kan koble arts-eksempler fra mit eget herbarium og min inaturalist-artsliste til udvalgte kernebegreber fra økologien

1.4. Jeg kan fortælle om FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

1.5. Jeg kan bruge digitale GIS-ressourcer til at finde information om naturindholdet i landskabet

1.6. Jeg kan undersøge et konkret areals landskabshistorie og naturbeskyttelsesstatus

1.7. Jeg kan give eksempler på beskyttede naturtyper i Danmark og forklare deres kendetegn

1.8. Jeg kan give eksempler på- og modellere insekter fra de otte største insektordner

1.9. Jeg kan give eksempler på arter, som illustrerer økologiske kernebegreber

2. Evolution, genetik og genteknologi

2.1. Jeg kan give eksempler på arters placering i den biologiske systematik i forhold til rige, række, klasse, orden og familie

2.2. Jeg kan kæde begrebet hverdagsforestillinger sammen med begreberne assimilative og akkomodative læringsprocesser

2.3. Jeg kan forklare begreberne variation, arvelighed,mutationer, kønnet formerering og selektion

2.4. Jeg kan forklare forskellene på mitose og meiose

2.5. Jeg kan lave et krydsningsskema og vise, hvordan det kan bruges til at illustrere Mendels love

3. Fysiologi, sundhed og fødevareproduktion

3.1. Jeg kan beskrive organerne i hjerte-kredsløbssystemet og deres placering i kroppen

3.2. Jeg kan beskrive organerne i åndedrætssystemet og deres placering i kroppen

3.3. Jeg kan udvælge grundskolerelevante kernebegreber, som kan fremme elevers begrebsforståelse i forhold til de to organsystemer

3.4. Jeg kan beskrive organerne i fordøjelsessystemet og deres placering i kroppen

3.4.1. Jeg kan udarbejde en model af fordøjelsessystemet og forholde mig til udvikling af elevernes modelleringskompetence

3.5. Jeg kan forklare, hvordan blodsukker, fødeindtagelse og fysisk aktivitet hænger sammen

3.6. Jeg kan datalogge mål for stofskiftet

3.7. Jeg kan anvende professionel dømmekraft i arbejdet med normative begreber i undervisning om sundhed

3.8. Jeg kan vurdere bæredygtigheden af forskellige animalske fødevarer ud fra forskellige parametre

3.9. Jeg kan anvende engineering-didaktiske metoder i aktiviteter om udvikling af fremtidens fødevarer

3.10. Jeg kan give eksempler på væv, organer og organsystemer, som har immunfunktion

4. Undersøgelseskompetence

4.1. Jeg kan målsætte og begrunde praktisk undersøgende arbejde i laboratoriet

5. Modelleringskompetence

5.1. Jeg kender til forskellige typer modeller og deres styrker og svagheder

5.2. Jeg kan bruge modeller målrettet til at forklare biologifaglige begreber

6. Perspektiveringskompetence

6.1. Jeg kender kerneeksempler på naturvidenskabelig indsigt med stor forklaringsværdi

6.2. Jeg kan forklare, hvordan et overbliksperspektiv kan være motivationsfremmende

6.3. Jeg kan forholde mig til tværfaglighed og internationale perspektiver i forhold til undervisning i bæredygtig udvikling af landskabet

7. Kommunikationskompetence

8. Tværfagligt samarbejde i fællesfaglige fokusområder

8.1. Jeg kan planlægge tværfaglige naturfagsaktiviteter for udskolingselever

9. Flipped Learning

9.1. Jeg kan give eksempler på udbytte af flipped forberedelse som didaktisk virkemiddel i forhold til eksterne læringsrum