arbejdsmiljø

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
arbejdsmiljø Door Mind Map: arbejdsmiljø

1. ERGONOMI OG ARBEDSSTILINGER

1.1. HVORDAN KROPPEN FUNGERER UNDER ARBEJDET

1.2. vægtstangsprincippet

1.2.1. jo længere væk fra omdrejningspunkt , så sten er mere tung, og vi bruge mere kraft for at løfte sten

1.3. brug hælpermidler

1.3.1. når vi arbejder , så skal vi bruge hjælpermidler. de undgår dårlig sundheds problermer.

1.3.1.1. fx,hvis vi bruge glidestykke imens flytter borger, så vi bruge mindre energi(kraft)

1.3.1.2. fx; når vi bruge antiskrid, således bruge vi borgerens kraft. også er det en rehabilitering processer for borgeren.

1.4. flytning pyramider

1.4.1. skal bruge mest af det i bunden, mindst af det i toppen

1.5. grundløft

1.5.1. lige og rank ryg

1.5.1.1. næse og fødder samme vej

1.5.1.1.1. brug lår og baldemuskler

1.6. gå tæt på ved løft, lige ryg, løfteteknik, undgå belastninger, passa på din krop, fokus på grundløft

2. SVEND

2.1. brundsæbe og klorin

2.2. mange ting i stuen og bordet

2.3. tung vasketøjskurven

2.4. nedre toilette

3. KONFLINKTRAPPE

3.1. GIRAF OG ULVESPROG

3.1.1. GIRAFSPROG KONFLIKT NEDTRAPPE

3.1.1.1. vi skal bruge giraf sprog, således kan vi god kommunika med borgen.

3.1.1.1.1. venlig, åbne spørgsmål, aktiv lytning,anerkendende kommunikation, øjne kontakt, kropssprog osv.

3.1.2. ULVESPROG KONFLINKT OPTRAPPE

3.2. konflikttrappen kommunikation er en vigtig redskab, når vi konflikt med en mennensker, så det kan udvikler sig pulselig. vi bør bruge konfliktnedtrappende tekniker

3.2.1. konflinknedtrappende:

3.2.1.1. jeg-sprog

3.2.1.1.1. lytte til ende

3.2.2. konfliktoptrappende

3.2.2.1. du-sprog

3.2.2.1.1. afbryder

3.2.3. FOREKSEMPLER;

3.2.3.1. hej Svend, her har en lille smule uheld, men det er ikke problem. jeg hjælper dig for at tage en bade og tage nye tøj på. bagefter vaske jeg gulvet og du skal slappe lidt af.

3.2.3.2. når vi snakker med en borger, og vi siger ham, hvorfor gøre afføring på gulvet. det er en konfliktoptrappende kommunikation. vi må ikke snakker med en borger. vi bør være venlig, anerkendende og respektfuld.

4. ARBEJDSMILJØ

4.1. KEMISKE

4.1.1. RENGØRINGSMIDLER

4.1.1.1. RENGØRINGSMIDLER

4.1.1.1.1. vi skal bruge de 4 reng. midl.. de er ; *toiletrens, husholdning eddike, univarsel, opvaskemiddlel

4.1.1.2. Svend har klor og brun sæbe, det er farligt . Dårlig kemiske arbejdsmiljø i Svend.

4.1.2. KEMISKESTOFFER

4.1.2.1. ph

4.1.2.1.1. base: fjerne fed og oil syrer: fjerne u organiske(kalk)

4.1.2.2. faresymboler

4.1.2.2.1. vi skal læse først at bruge rengøringsmidler, måske det er farligt effekter for os og miljø

4.1.2.3. miljømærker

4.1.2.3.1. vi bør bruge miljøvenlig produkter for at gøre rent

4.1.3. TOBAKSRØG

4.1.3.1. Love om røgfri milijøer

4.2. BIOLOGISK

4.2.1. mikroorganismer

4.2.1.1. snavs på komfuret og han er nedre toilette, der er muligt spredt sig bakterier.

4.2.1.1.1. rigtig rækkefølge (rent til urent), håndhygiejne, brug værnemidler

4.2.2. god inklima

4.2.3. VÆRNEMIDLER

4.2.3.1. engangshandsker, påklædning,engangsforklæde

4.2.3.2. de bryder smittekælen

4.2.3.3. værnemidler bestykke os fra kemiske stoffer

4.3. PSYKISKE

4.3.1. STRESS

4.3.1.1. undgå stress

4.3.1.1.1. SVEND: i stuen der har mange ting, derfor giver det stres til SSH/SSA

4.3.2. TRIVSEL

4.3.3. SEXCHIKANE

4.3.4. VOLD OG TRUSLER

4.3.5. SOCIAL KAPITAL

4.3.5.1. GODSAMARBEJDER

4.3.5.1.1. når vi arbejder sammen vores kollege, så skal vi respekter, ansvarlig, tillid og godkommuniker med hinanden. således kan vi skabe en god social arbejdsmiljø.

4.3.6. MOBBING

4.3.6.1. alle mennesker er forskellig hinanden, vi har alle grænser, nogle gsange vi gøre eller siger noget, det er meget normel for os men de kan påvirker andre mennesker dårlig. det er en mobbing for modtageren

4.3.6.1.1. lederen er ansvarlig om mobning på arbejdspladser.

4.3.6.1.2. vi skal respekter hinanden

4.4. FYSISKE

4.4.1. ulykke

4.4.1.1. SSH/SSA har haft ulykke hos Svend,hun/han faldet og slog benet. derfor hun/han kunne ikke gå på arbejdet næste dag.

4.4.2. ergonomi

4.4.2.1. tunge vaskekurven, det kan give sundhedsproblem.

5. ORGANISERING

5.1. APV

5.1.1. lovkrav, arbejdsgivers ansvarligt, apv skal være skriftlig, mindst hverts 3. år, AMO deltage

5.1.1.1. Svend har ikke så godt arbejdsmiljø fx; ikke ergonomisk(tunge vasketøjskurve), farligt rengøringsmidler(kemiske), ikke så god arbejdsområd( mange ting på gulvet og bordet)

5.2. AMO OG AMR

5.2.1. 10 og flere ansatte på en arbejdsplads, så der være en arbejdsmiljøorganisation(AMO)

5.2.2. AMO består af en lere flere arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter. arbejdsmiljørepræsentanter kaldes, (AMIR)