3. Metode

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
3. Metode Door Mind Map: 3. Metode

1. A. Organisering

1.1. Tid (lektion(er), hele dagen, forløb)

1.2. Sted (på skolen, hjemme, ude)

1.3. Form (hold, klassen, årgange(n)

2. B. Materialer

2.1. Funktionelle læremidler

2.2. Didaktiserede læremidler

2.2.1. I Platforme: Temaportaler, fagportaler, fagsystemer og supplerende hjemmesider

2.2.2. II Forløb: Selvstudieforløb og undervisningsforløb

2.2.3. Didaktiske delelementer

2.2.3.1. Didaktiske delelementer I: Elevhenvendte læringsmoduler: Opgaver, læringsspil, interaktive assistenter, evaluering, elevvejledninger mv.

2.2.3.2. Didaktiske delelementer II: Lærerhenvendte materialer: Undervisningsplan, årsplan, didaktisk fagtekst, lærervejledning, skabelon

2.3. Semantiske læremidler

2.3.1. I Sagtekster: Sagprosa, videoer og hjemmesider

2.3.2. II Sagtekster: Animation og simulation

2.3.3. III Æstetiske tekster: Skønlitteratur, film og computerspil

3. C. Roller

3.1. Underviseren

3.1.1. Ekspert

3.1.2. Konsulent

3.1.3. Rammesætter/vejleder

3.2. Eleven

3.2.1. Lærer med underviseren

3.2.2. Lærer med andre

3.2.3. Lærer med sig selv

4. D. IT

4.1. Eleven og underviseren

4.1.1. Fortrolighed og kendskab til den tekniske betjening (Computer, Ipad, Mobil)

4.1.2. Fortrolighed med anvendte programmer og websites

5. E. Undervisningsdifferentiering

5.1. Kompenserende værktøjer

5.2. Mange måder at lære på