PRIMERES CIVILITZACIONS

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
PRIMERES CIVILITZACIONS Door Mind Map: PRIMERES CIVILITZACIONS

1. T. Maritim: Utilitzaven la navegació a vela, era ràpid i económic.

2. DESEMVOLUPAMENT DEL COMERÇ:

3. Neolitic: Intercanviaven productes ( Bescanvi).

3.1. Rev. Urbana: Importaven productes a llargues distancies i crearen rutes comercials.

4. DESEMVOLUPAMENT DEL TRANSPORTS:

5. T. Terrestre: utilitzaben cavanes d´ases

5.1. Al VI mil.leni a C.

5.1.1. Invent de la RODA, que permet transportar més quantitats de productes de cop.