politiek

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
politiek Door Mind Map: politiek

1. Wat is politiek

1.1. Doel

1.2. beleidsterreinen

1.3. Invloed

2. Democratie

2.1. Dictatuur

2.2. Verkiezingen

2.2.1. Eisen aan partijen

2.2.2. Kiesrecht

2.2.3. Stemmen

2.2.3.1. Redenen

2.2.3.2. Voorkeurstem

2.2.3.3. Zwevende kiezer

2.2.3.4. Representatie

2.2.3.5. Presidentiële Stelsel

2.3. Voorwaarden

2.3.1. Trias Politica

2.3.1.1. Wetgevende macht

2.3.1.2. Uitvoerende macht

2.3.1.3. Rechtelijke macht

2.3.2. Grondrechten

2.3.2.1. Klassieke grondrechten

2.3.2.2. Sociale grondrechten

2.3.3. Legaliteis beginsel

3. Politieke stromingen

3.1. Richtingen

3.1.1. Progressief vs. Conservatief

3.1.1.1. Scema

3.1.2. Links vs. Rechts

3.2. Ideologie

3.2.1. LIberalisme

3.2.2. Socialisme

3.2.2.1. Sociaal-Democratie

3.2.3. Confessioneel

3.2.3.1. Christendemocratie

3.2.3.2. Christelijk-Sociaal

3.2.3.3. Orthodox-confessioneel

3.2.4. Partijen

3.2.4.1. Functie politieke partijen

3.2.4.2. Soorten

3.2.4.3. Nederlandse Politieke Partijen

3.2.4.3.1. VVD

3.2.4.3.2. PvdA

3.2.4.3.3. CDA

3.2.4.3.4. PVV

3.2.4.3.5. D'66

3.2.4.3.6. CU

3.2.4.3.7. SGP

3.2.4.3.8. Groen-links

3.2.4.3.9. PvdD

3.2.4.3.10. 50+

3.2.4.3.11. SP

4. Definitie

4.1. Theorien over Politieke macht

4.1.1. Klassiek

5. Overheid

5.1. De Nederlandse Staat

5.2. Landelijk

5.2.1. Regering

5.2.1.1. Samenstelling

5.2.1.1.1. Koning

5.2.1.1.2. Ministers

5.2.1.2. Formatie

5.2.1.2.1. Regeerakkoord

5.2.1.3. Taken

5.2.1.3.1. Voorbereiden van beleid

5.2.1.3.2. UItvoeren van beleid

5.2.1.3.3. Miljoenennota

5.2.2. Parlement

5.2.2.1. Eerste Kamer

5.2.2.1.1. Rechten

5.2.2.2. Tweede Kamer

5.2.2.2.1. Rechten

5.3. Provincie

5.4. Gemeente

5.5. Schema

5.5.1. link

6. Besluitvorming

6.1. Politiek systeem

6.1.1. Systeem model van Easton

6.1.1.1. Invoer fase

6.1.1.1.1. Poortwachters

6.1.1.2. Omzetting

6.1.1.2.1. Politiek agenda

6.1.1.2.2. Beleidsvoorbereiding

6.1.1.2.3. Beleidsbepaling

6.1.1.3. UItvoer fase

6.1.1.4. Terugkoppeling

6.1.2. Barrieremodel

6.1.2.1. Herkennen en erkennen van probelemen

6.1.2.2. Vergelijken van wensen en behoeftes en omzetten in beleid

6.1.2.3. Besluiten nemen

6.1.2.4. Besluiten uitvoeren

6.2. Wetgeving

6.3. Actoren

6.3.1. Advies organen

6.3.2. Politieke partijen

6.3.3. Ambtenaren (4de macht)

6.3.4. Burger initiatief

6.3.5. Pressiegroepen

6.4. Factoren

6.4.1. Omgevingsfactoren

6.4.1.1. Intern

6.4.1.2. Extern

6.4.2. Politieke Factoren

6.4.2.1. Publieke sector

7. Knelpunten

7.1. Ongelijke toegang

7.2. Afnemende invloed parlement

7.3. Politieke participatie

7.3.1. Beperkte politieke participatie

7.4. Vernieuwing

8. Internationale betrekkingen

8.1. Europese Unie

8.1.1. Besluitvormingsorganen

8.1.1.1. Europese Commissie

8.1.1.2. Europees Parlement

8.1.1.3. Raad van Europese unie

8.1.1.3.1. Raad van Ministers

8.2. VN

8.2.1. Veiligheidsraad

8.2.2. Algemene vergadering

8.2.3. Organisaties

8.2.3.1. IMF

8.2.3.2. Wereldbank