NEOPLÀSIES

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
NEOPLÀSIES Door Mind Map: NEOPLÀSIES

1. 1. CONÈIXER

1.1. QUÈ SÓN?

1.2. CAUSES

2. 2. COMPRENDRE

2.1. NOMENCLATURA

2.2. COMPORTAMENT

2.2.1. BENIGNES

2.2.2. EVOLUCIÓ INCERTA

2.2.3. MALIGNES

3. 4. UTILITZAR

3.1. CIE-10-MC

3.2. butlletí núm 18

4. 5. INDEXAR

4.1. DIAGNÒSITICS

4.1.1. PRINCIPAL

4.1.2. SECUNDARIS

4.2. PROCEDIMENTS

4.2.1. PRINCIPAL O QUIRÚRGIC

4.2.2. SECUNDARIS

5. 6. REALITZAR

5.1. EXERCICIS CURTS DE CODIFICACIÓ

5.2. CODIFICACIÓ D'INFORMES D'EPISODIS D'HOSPITALITZACIÓ

6. 7. VALIDAR

6.1. COMPROVAR LES SOLUCIONS CORRÈCTES

6.2. RECTIFICAR ELS ERRORS

7. 3. SABER

7.1. CLÍNICA

7.1.1. LOCAL

7.1.2. GENERAL

7.2. PROCEDIMENTS

7.2.1. DIAGNÒSTICS

7.2.1.1. IMATGE

7.2.1.2. ENDOSCÒPIES

7.2.1.3. ANÀLISIS

7.2.1.4. BIÒPSIA

7.2.2. TERAPÈUTICS

7.2.2.1. CIRURGIA

7.2.2.2. QUIMIOTERÀPIA

7.2.2.3. RADIOTERÀPIA

7.2.2.4. IMMUNOTERÀPIA

7.2.2.5. HORMONOTERÀPIA

7.2.2.6. ALTRES