Anke's school

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Anke's school Door Mind Map: Anke's  school

1. Gereformeerd voortgezet onderwijs

1.1. Docenten onderschrijven de "drie formulieren"

1.2. Openstaan voor alle christelijke geloven

1.3. Uitdragen van een christelijke houding.

1.4. "Heb God en uw naaste lief"

2. Niveau's

2.1. VMBO

2.1.1. TL

2.1.2. KBL

2.1.3. BBL

2.2. HAVO

2.3. VWO

3. Vakken

3.1. Verplichte vakken

3.1.1. Nederlands

3.1.2. Engels

3.1.3. Wiskunde

3.2. Talen

3.2.1. Moderne talen

3.2.1.1. Engels

3.2.1.2. Duits

3.2.1.3. Frans

3.2.2. Klassieke talen

3.2.2.1. Grieks

3.2.2.2. Latijn

3.3. Natuur

3.3.1. Natuur en techniek

3.3.2. Natuurkunde

3.3.3. Scheikunde

3.3.4. Biologie/verzorging

3.4. Maatschappij

3.4.1. Wereldoriëntatie

3.4.1.1. Aardrijkskunde

3.4.1.2. Geschiedenis

3.4.2. Maatschappijleer

3.4.3. Godsdienst

3.4.4. Economie

3.5. Kunstzinnige vakken

3.5.1. Handvaardigheid

3.5.2. tekenen

3.5.3. Drama

3.5.4. Muziek

3.6. Talentontwikeling

3.6.1. Betacursussen

3.6.2. Sportactiviteiten

3.6.3. Toneelvereeniging

3.6.4. Orkest

3.6.5. Cambridge Engels

3.6.6. Projectlessn

4. Kernwaarden

4.1. Veilig

4.1.1. Pestprotocol

4.1.2. "rots en watertrainingen

4.2. Ontmoeten

4.2.1. Leren van elkaar

4.2.1.1. Binnen school

4.2.1.2. In de maatschappij

4.2.2. Oog hebben voor elkaar

4.2.3. In geloof

4.3. Ontwikkeling

4.3.1. Vanuit de unieke talenten die jij hebt gekregen

5. Inrichting en infrastructuur

5.1. Ruime klaslokalen

5.2. Aula

5.3. Lockers

5.4. Ruime hallen

5.5. Studieruimte

5.6. Mediatheek

5.7. Sportaccomodatie

5.8. Veel groen in en rond de school

6. Organisatie

6.1. Raad van bestuur

6.2. Dagelijks bestuur

6.3. Medezeggenschapsraad

6.3.1. Ouderraad

6.3.2. Leerlingenraad

6.4. Docenten

6.5. Onderwijsondersteunend personeel

7. Activiteiten

7.1. Sportdagen

7.2. Uitwisselingen

7.3. Excursies

7.4. Acties goede doelen

7.5. Maatschappelijke stage

8. Passend onderwijs

8.1. LWOO

8.2. Zorgteam

9. Faciliteiten

9.1. Gratis Wifi

9.2. Lunch/Koffiecorner