BKO in TUD-beleid

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
BKO in TUD-beleid Door Mind Map: BKO in TUD-beleid

1. HR-management/advies

1.1. Werving

1.1.1. Advertentieteksten

1.2. Selectie

1.2.1. sollicitatiegesprekken

1.3. Aanstelling

1.3.1. Aanstellingsformulier

1.3.2. arbeidsvoorwaardegesprek

1.3.3. Registratie in personeelsregistratiesysteem

1.4. Beoordeling

1.4.1. voorbereidingsoverleg

1.4.2. R&O-gesprek

1.5. Ontwikkeling

1.5.1. Menukaart docentprofessionalisering

1.6. UFO-profielen

1.7. Draagvlak

1.7.1. HR-managers

1.7.2. HR-adviseurs

1.7.3. HR-services

2. CvB-beleid

2.1. CVB-besluit BKO-verplichting

2.2. BKO op agenda P&C-cyclus

2.3. Draagvlak

2.3.1. Vice President of Education

3. Facultair beleid

3.1. Draagvlak

3.1.1. dekaan

3.1.2. directeur onderwijs

3.1.3. opleidingsdirecteuren

3.1.4. Hoofd O&S

3.1.5. HR-manager

3.1.6. afdelingsvoorzitters

3.1.7. Sectieleiders

3.1.8. Docenten

3.2. Visie op docentkwaliteit

3.3. Concrete activiteiten

3.3.1. Onderwijsprijs

3.3.2. Onderwijsdag

3.3.3. Intervisiebijeenkomsten

3.4. Personeelsbeleid

3.4.1. Vaste aanstelling als UD

3.4.2. UD -> UHD doorstroom

3.5. Gebruik managementinfo BKO

3.6. Werkplannen docentkwaliteit

4. Bredere context

4.1. Landelijke erkenning BKO

4.2. 3TU

4.2.1. BKO-regeling

4.2.2. 3TU-BKO-projectgroep

4.2.3. vrijstellingsbeleid BKO

4.2.4. toetsbeleid BKO

4.2.5. kwaliteitszorgbeleid BKO

4.3. BKO in Wopi-registratie VSNU

5. Communicatie

5.1. Managementinformatie

5.2. O&S <-> P&O

5.3. centraal beleid <-> faculteiten

5.4. Leidinggevenden <-> docenten

5.5. Presentaties in alle gremia

6. Docentprofessionalisering

6.1. BKO-traject

6.2. Rondje faculteiten OC Focus

6.3. BKO-implementatie en -herziening

6.4. BKO-voorlichting facultaire afdelingen

6.5. Genereren managementinformatie BKO

7. Onderwijsbeleid

7.1. Speerpunt docentkwaliteit

7.2. Managementinfo BKO tbv Onderwijsrondje faculteiten

7.3. Universitaire onderwijsprijs

7.4. Draagvlak

7.4.1. Directeur O&S

7.4.2. Hoofden O&S

8. HR-Beleid

8.1. HR-strategie

8.1.1. Onderwijscarriere

8.1.2. Beloning excellent onderwijs

8.2. Docentkwaliteit op de kaart

8.3. Draagvlak

8.3.1. HR-directeur

8.4. Loopbaanbeleid BKO

8.5. Symposium docentkwaliteit